Villa Rosa

Międzyzdroje

Regulations

en

REGULAMIN
obiektu turystycznego „VILLA ROSA”

1. Regulamin obowiązuje wszystkich Wczasowiczów, Gości oraz wszystkie osoby przebywające czasowo na terenie Villa Rosa.
2. Wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie działania członków ich rodzin oraz Gości.
3. Administrator zapewnia:
3.1 Utrzymanie w należytym stanie infrastruktury technicznej,
3.2 Wywóz śmieci
3.3 Usuwanie awarii infrastruktury technicznej w możliwie najszybszym czasie.

Zameldowanie i Wymeldowanie
1. Po przybyciu należy zgłosić się do recepcji Villa Rosa w celu dopełnienia obowiązków meldunkowych oraz uregulowania należności za pobyt, zgłaszania danych do faktur.
2. Pokoje wynajmowane są na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy o godz 11.00 następnego dnia.
3. Wyjazdy możliwe są w godzinach 8.00-11.00 , przyjazdy 16.00-19.00 w przypadku innych godzin przyjazdu lub wyjazdu należy powiadomić o tym fakcie recepcję tel 690 90 95 95 .
4. Za przedłużenie przez Wczasowicza pobytu w Pensjonacie w godz. 11.00 - 20.00 dolicza się do rachunku należność za pół doby hotelowej, za przedłużenie pobytu ponad godz. 20.00 - za całą dobę. Chęć przedłużenia pobytu w Pensjonacie należy zgłosić do godz. 9.00, pod warunkiem, że pokój nie został wynajęty.
5. W przypadku niewykorzystania całości lub części pobytu w zarezerwowanym wcześniej terminie, Wczasowiczom nie przysługuje zwrot zapłaconej kwoty ani obniżenie ceny usługi za niewykorzystany okres, ani zwrot zadatku za rezerwację pobytu.
6. W przypadku braku przybycia w zarezerwowanym terminie przez Wczasowicza, lub braku powiadomienia o późniejszej godz. przybycia telefonicznie pod nr 722 720 720 pokój zostaje wystawiony do wynajęcia po godz.20.00, a Wczasowiczowi nie przysługuje zwrot wpłaconej kwoty.
7. Wczasowicz nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
8. Goście Wczasowiczów powinni opuścić teren Pensjonatu do godziny 22:00.

Zasady bezpieczeństwa
Wczasowicze mają obowiązek zamykani drzwi głównych, w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym i nieudostępnianie kluczy osobom postronnym.
1. Administrator nie odpowiada za rzeczy Wczasowicza pozostawione w pokoju.
1. Wszelkie przypadki naruszenia bezpieczeństwa na terenie Pensjonatu należy zgłaszać do Administratora lub Recepcji.
2. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach nie wolno używać przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

Sprawy porządkowe

1. W godzinach od 22.00 wieczorem do 7.00 rano obowiązuje cisza nocna.
1. Wszystkie osoby przebywające na terenie Pensjonatu zobowiązane są do stosowania ogólnie przyjętych zasad i norm współżycia społecznego.
2. Wszelkie odpady pochodzące z poszczególnych pokojów należy wrzucać do pojemników przeznaczonych do tego celu w taki sposób, aby nie zanieczyszczać pojemników i otoczenia D.W. Odpady powinny być zapakowane w worki do tego celu przeznaczone.
3. Używanie materiałów niebezpiecznych, takich jak petardy, sztuczne ognie jest surowo zabronione.
4. Zabrania się:
- dokarmiania zwierząt i ptaków.
- zakłócania spokoju innym Wczasowiczom.
- wnoszenia na teren Pensjonatu materiałów lub urządzeń niebezpiecznych
- palenia w pokojach (dotyczy również łazienek). Palenie dozwolone jest na zewnątrz Villa Rosa
6. Wymiana pościeli 1 raz w tygodniu, wymiana ręczników możliwa na życzenie, sprzątanie pokoi 1 raz w tygodniu, bądź na życzenie.
Zwierzęta
W obiekcie nie są akceptowane zwierzęta.
Zasady komunikacji z Administratorem

1. Wczasowicze mogą zgłaszać swoje opinie dotyczące wszelkich aspektów funkcjonowania Pensjonatu do Administratora:
- telefonicznie pod numerem 091 8144330
- za pomocą poczty elektronicznej na adres: villarosa-miedzyzdroje.pl
- pisemnie na adres: Firma Eurocapital, al.Wojska Polskiego 29/3, 70-473 Szczecin

1. Wszelkie przypadki naruszenia porządku należy zgłaszać do Administratora.
2. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.